برنامه خدمات قانونی مهاجرت (ILS) دفتر ورد رلیف سکرمنتو به همکاری کلیساها و اتحادیه ها به منظور تامین خدمات قانونی با کیفیت عالی و هزینه کم برای مهاجرین در منطقه سکرمنتو می باشد. دفتر ورد رلیف سکرمنتو شناخته شده در وزارت عدلیه است که وکلا و مدد کاران اجتماعی آن می توانند وکالت مراجعین را در دفتر خدمات شهروندی و مهاجرت (USCIS) نمایند.

خدمات دفتر ورد رلیف فقط از طریق گرفتن وقت ملاقات قابل دسترس است. همین امروز می توانید آنلاین با کلیک نمودن در اینجا (here) و یا شماره تماس 916.978.3410 وقت ملاقات مشاوره بگیرید. فیس خدمات مطابق نوع خدماتت ،درآمد مراجعین و اینکه آیا آن خدمات می تواند تحت پوشش کمک های برنامه دولت کالیفرنیا قرار بگیرد بستگی دارد.

ترجمه به زبانهای عربی، دری، (فارسی) روسی، اسپانیایی و اوکراینی موجود است.

خدمات قانونی مهاجرت (ILS)

 

سایر خدمات (خدمات قانونی مهاجرت)
 

تنظیم شرایط

 • درخواستی گرین کارت

 • تبدیل/ تمدید گرین کارت

 • درخواستی پناهندگی

 

برنامه های به تعویق افتاده دوران کودکی (DACA)

 • تمدید برنامه به تعویق افتاده دوران کودکی (DACA)

 

خدمات شهروندی

 • درخواستی شهروندی

 • تصدیق نامه (سرتیفیکیت) شهروندی

 

محلق شدن خانواده

 • عریضه برای نامزد (همسر)

 • عریضه برای خویشاوند

 • عریضه برای حذف شرایط دوساله گرین کارت

 

سایر خدمات

 • اسناد مسافرت

 • جواز کار

 • معافیت فیس بعضی از درخواستی ها

 • ترجمه اسناد خارجی

 • درخواست قانون آزادی اطلاعات (FOIA)

 • لغو حضور غیر قانونی (I-601A)

 

 

تایید رابطه

 • کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق واجد شرایط لوتنبرگ هستند ( تجدید توسط مجلس سنا)

 • مراحل پناهندگی برای اقلیت های مذهبی در ایران (تجدید توسط مجلس سنا)

 

​​​