برنامه خدمات قانونی مهاجرت (ILS) دفتر ورد رلیف سکرمنتو به همکاری کلیساها و اتحادیه ها به منظور تامین خدمات قانونی با کیفیت عالی و هزینه کم برای مهاجرین در منطقه سکرمنتو می باشد. دفتر ورد رلیف سکرمنتو شناخته شده در وزارت عدلیه است که وکلا و مدد کاران اجتماعی آن می توانند وکالت مراجعین را در دفتر خدمات شهروندی و مهاجرت (USCIS) نمایند.

خدمات دفتر ورد رلیف تنها از طریق گرفتن وقت ملاقات قابل دسترس است. امروز امروز می توانید آنلاین را با کلیک در اینجا و یا شماره تماس 916.978.3410 وقت ملاقات مشاوره بگیرید. بسته به نوع سرویس، درآمد مشتریان و اینکه آیا این خدمات می تواند تحت پوشش برنامه های دولتی برنامه های دولتی قرار گیرد، بستگی دارد.

 

 

مسیری به برنامه شهروندی

.آگاهی از اینکه چطور وردرلیف به شما و اعضای جامعه شما می تواند کمک کند، تا بطور رایگان درخواست شهروندی کنید

مسیری به صفحه برنامه شهروندی

ساید خدمات (خدمات قانونی مهاجرت)
 

تنظیم شرایط

 • درخواستی گرین کارت

 • تبدیل/ تمدید گرین کارت

 • درخواستی پناهندگی

 

برنامه های به تعویق افتاده دوران کودکی (DACA)

 • تمدید برنامه به تعویق افتاده دوران کودکی (DACA)

 

خدمات شهروندی

 • درخواستی شهروندی

 • تصدیق نامه (سرتیفیکیت) شهروندی

 

محلق شدن خانواده

 • عریضه برای نامزد (همسر)

 • عریضه برای خویشاوند

 • عریضه برای حذف شرایط دوساله گرین کارت

 

سایر خدمات

 • اسناد مسافرت

 • جواز کار

 • معافیت فیس بعضی از درخواستی ها

 • ترجمه اسناد خارجی

 • درخواست قانون آزادی اطلاعات (FOIA)

 • لغو حضور غیر قانونی (I-601A)

خدمات (NOTARY)

 • تاییدیه ها

 • جارتس (Jurats)

 • تصدیق سوگند

 • شاهد امضاء

تایید رابطه

 • کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق واجد شرایط لوتنبرگ هستند ( تجدید توسط مجلس سنا)

 • مراحل پناهندگی برای اقلیت های مذهبی در ایران (تجدید توسط مجلس سنا)

 

​​​